PS 1939  Elektronisk styrt servantbatteri, type Washfree 1000


Innehaver

Y. Stern Engineering (1989) Ltd.
Gan Rave Blvd 15
Yarne, 8122217
Israel


Kontaktperson innehaver

Elena Neminsky elenan@sternfaucets.com

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Elektronisk, berøringsfritt, servantbatterier for veggmontasje. Når hånden fjernes fra utløpstuten, stopper vannstrømmen. De forskjellige armaturene kan leveres med nettdrift og batteridrift.