PS 1381  Elektroniske servantbatterier, type Smart, Extreme og Trendy, med sertifisert tilslutning


Innehaver

Y. Stern Engineering (1989) Ltd.
Gan Rave Blvd 15
Yarne, 8122217
Israel


Kontaktperson innehaver

Elena Neminsky elenan@sternfaucets.com

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Følgende modeller inngår: Smart 1000 E/E/B/LB/LE/PLUS B/PLUS E/1000 LB/1000 LE/1000 PLUS B/1000 PLUS E/1000 PLUS LB/1000 PLUS LE. Extreme 1000E/B/E/BRE/1000 BRE/1000 PLUS BRE/HABITAT E/TEMPRA E/PLUS B/PLUS E/HLB/HLE/1000 PLUS B/1000 PLUS E/LF B/LF E. Trendy 1000E/B/E/BRE/1000 BRE/1000 PLUS BRE/HABITAT E/TEMPRA E/LB/LE/PLUS B/PLUS E/1000 LB/1000 LE/1000 PLUS B/1000 PLUS E/PLUS LB/PLUS LE. Tilførselsslangene er levert av Neoperl, type SPX (PS 1412).