TG 2253  Isola Roofing Shingle and Isola Roofing Shingle Premium


Holder

Isola as
Prestemoen 9
3945 Porsgrunn
Norge
35 57 57 00
www.isola.no

Contact person holder

Morten Schelver m.schelver@isola.no

Contact person SINTEF

Bente Wallervand Ofte BenteWallervand.Ofte@sintef.no

Asfalt takshingel til skrå tak