TG 2253  Isola Takshingel og Takshingel Premium


Innehaver

Isola as
Prestemoen 9
3945 Porsgrunn
Norge
35 57 57 00
www.isola.no

Kontaktperson innehaver

Åsmund Strandgård aa.strandgaard@isola.no

Kontaktperson SINTEF

Bente Wallervand Ofte BenteWallervand.Ofte@sintef.no

Asfalt takshingel til skrå tak