TG 2243  Katepal takshingel og Topit SBS-takshingel


Innehaver

Katepal Oy
P.O.Box 33
FIN-37501 Lempäälä
Finland
+358 3 375 9111
www.katepal.fi

Kontaktperson innehaver

Lasse Rajala Lasse.Rajala@katepal.fi

Kontaktperson SINTEF

Bente Wallervand Ofte BenteWallervand.Ofte@sintef.no

Asfalt takshingel til skrå tak