TG 20056  Kullaplast Dampsperre


Innehaver

Kullaplast AB
Box 62
SE-26321 Höganäs
Sverige
+46 42 36 26 00
www.kullaplast.se

Kontaktperson innehaver

Oscar Skoglund oscar.skoglund@kullaplast.se

Kontaktperson SINTEF

Malin Hope Risvold malin.risvold@sintef.no

Dampsperre av aldringsbestandig og UV stabilisert LD-polyeten