TG 2384  Multiblokk Forskalingsblokk


Innehaver

Multiblokk as
Vagleskogveien 10
4322 Sandnes
Norge
51609980
www.multiblokk.no

Kontaktperson innehaver

Kristian Næsheim kristian.nesheim@multiblokk.no

Kontaktperson SINTEF

Håvard Hyndøy Havard.Hyndoy@sintef.no

Forskalingsblokker av betong