TG 2383  Asak Forskalingsblokk


Innehaver

Asak Miljøstein AS
Hvamstubben 17
2013 Skjetten
Norge
64 00 60 60
www.asak.no

Kontaktperson innehaver

Hanne Sønsteby hanne.sonsteby@asak.no

Kontaktperson SINTEF

Håvard Hyndøy Havard.Hyndoy@sintef.no

Forskalingsblokker av betong