PS 3597  Vito vegghengt klosett, type VB-005554


Innehaver

Vikingbad AS
Postboks 96
4891 Grimstad
Norge
+ 47 370 90 600
www.vikingbad.no

Kontaktperson innehaver

Kristian Schlanbusch kristian@vikingbad.no

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Vito vegghengt klosett, type VB-005554