PS 3574  Aida og Aida kompakt vegghengte toaletter


Innehaver

VikingBad AS
Postboks 96
4891 Grimstad
Norge
+ 47 370 90 600
www.vikingbad.no

Kontaktperson innehaver

Kristian Schlanbusch kristian@vikingbad.no

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Aida og Aida kompakt vegghengte toaletter med stort og lite spylevolum; 6 liter og 3 liter.