PS 3531  Sorsafe Rekkverkstolpe


Innehaver

Gesims og gavlsikring as
Slettebrotan 64
4715 Øvrebø
Norge


Kontaktperson innehaver

Steffen Sørheim post@sorsafe.no

Kontaktperson SINTEF

Daniel Hallingbye daniel.hallingbye@sintef.no

Taksikring for bruk i gavl og gesims.