PS 3524  Kantsikring


Innehaver

Safedesign AS
Nydalen allé 3
0484 Oslo
Norge


Kontaktperson innehaver

Torbjørn Sortland torbjorn@safedesign.no

Kontaktperson SINTEF

Daniel Hallingbye daniel.hallingbye@sintef.no

Kantsikringssystem med nett for midlertidig sikring av frie kanter.