Protan AS

Nr. Produkt Innehaver Utløpsdato
TG 2008 Protan G, GG og GT takbelegg og vanntrykksmembraner Protan AS 01.02.2024
TG 2040 Ektafol PV og PF+ takbelegg Protan AS 01.02.2024
TG 2281 Protan Vakuum-innfestet tekkesystem Protan AS 01.02.2024
TG 2415 Protan 2X Tak Protan AS 01.02.2024
TG 2434 Protan Torvtaksmembran Protan AS 01.04.2019
TG 2437 Protan Våtromsmembran Protan AS 01.10.2021
1071-CPR-1142 PROTAN SE, SE-B, SE-L, SE-T1, SE Titanium+, SE-B Titanium+, EX, og EX-A Protan AS 01.12.2023
1071-CPR-1133 PROTAN G, GG og GT takfolier av PVC med en kjerne av glassfilt Protan AS 01.12.2023
TG 2010 Protan SE, T, SE-L, SE Titanium+, EX takbelegg Protan AS 01.02.2024
TG 2530 Protan G 1.5 Terrassemembran Protan AS 01.04.2019
TG 2561 Protan PreFab Protan AS 01.04.2019
TG 20179 Protan RadonSafe Protan AS 01.04.2022
1071-CPR-1709 Protan SK Veggbelegg Protan AS 01.11.2022
TG 20258 Ektafol GT takbelegg og vanntrykksmembraner Protan AS 01.02.2024
PS 1706 Protan PVC-belagte tekstiler Protan AS 01.11.2022
1071-CPR-1922 EKTAFOL PV, PF+ og GT Protan AS 01.12.2023
NEPD-32-203-NO SE 1.2 Takbelegg Protan AS 25.06.2020
NEPD-32-219-EN SE 1.2 Roof Membrane Protan AS 25.06.2020
NEPD-98-203-NO Torvtaksmembran Protan AS 25.06.2020
NEPD-98-219-EN Protan Turf Roof Membrane Protan AS 25.06.2020
NEPD-100-203-NO Tunnelduk Protan AS 26.06.2020
NEPD-323-203-NO SE 1.6 Takbelegg Protan AS 25.06.2020
NEPD-323-219-EN SE 1.6 Roof Membrane Protan AS 25.06.2020
TG 20541 Protan BlueProof Tekkesystem Protan AS 01.10.2021
1071-CPR-7012 PROTAN BP, BP-B, BPX and BPX-B Protan AS 01.08.2022
TG 20617 Norbit Solo - ettlags asfalt takbelegg Protan AS 01.02.2023
TG 20662 NorBit tolags asfalt takbelegg Protan AS 01.02.2024