TG 20676  Eurasol Thermo HT Tape


Innehaver

Würth Norge AS
Morteveien 12
1481 Hagan
Norge
464 01 500
www.wuerth.no

Kontaktperson innehaver

Robert Fogh robert.fogh@wuerth.no

Kontaktperson SINTEF

Jan Ove Busklein Jan.O.Busklein@sintef.no

Tape til forsegling av skjøter i vindsperresjiktet