TG 20624  BauderPIR Isolasjonsplater


Innehaver

Bauder AS
Lindebergveien 1
2016 Frogner
Norge
+47 938 98 100
www.bauder.no

Kontaktperson innehaver

Rune Røgeberg rune.rogeberg@bauder.no

Kontaktperson SINTEF

Daniel Hallingbye daniel.hallingbye@sintef.no

Isolasjonsplater av stiv polyisocyanurat (PIR)