PS 3390  Aluminium-plank, Model 19-123050, 19-122500, 19-121994, 19-121655, 19-121250 og 19-121050


Innehaver

Stige Senteret AS
Tomteveien 53
1618 Fredrikstad
Norge
69339500
www.stigesenteret.no

Kontaktperson innehaver

Svein Rostad svein.rostad@stigesenteret.no

Kontaktperson SINTEF

Daniel Hallingbye daniel.hallingbye@sintef.no