TG 20601  Canes rør-i-rør system


Innehaver

Canes AS
Eikringen 13
3036 Drammen
Norge

www.canes.no

Kontaktperson innehaver

Geir Høivik Skjelseth geir.skjelseth@canes.no

Kontaktperson SINTEF

Dag Fredrik Nedberg fredrik.nedberg@sintef.no

Canes rør-i-rør-system er et system for distribusjon av kaldt og varmt tappevann i bygninger.