TG 2051  Leca ISO 8/20


Innehaver

Leca Norge AS
Årnesvegen 1
2009 Nordby
Norge
41 43 71 00
www.leca.no

Kontaktperson innehaver

Jaran Raymond Wood jaran.wood@leca.no

Kontaktperson SINTEF

Stian Jørgensen stian.jorgensen@sintef.no

Kuler av ekspandert, brent leire til varmeisolasjon av gulv på grunnen.

Isolasjonsprodukter

Lettklinkerprodukter

Nr. Produkt Innehaver Utløpsdato
TG 2051 Leca ISO 8/20 Leca Norge AS 01.07.2026