PS 3185  Roma, Tokyo og Paris dusjkabinett og steamdusj


Innehaver

VikingBad AS
Postboks 96
4891 Grimstad
Norge
+ 47 370 90 600
www.vikingbad.no

Kontaktperson innehaver

Kristian Schlanbusch kristian@vikingbad.no

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Roma, Tokyo og Paris dusjkabinetter og steamdusj med sikkerhetsglass og termostatbatteri. Følgende modeller inngår: Roma – art. nr. 1087xx, 1088xx, 1092xx, 1093xx, 1105xx, 1106xx, 1111xx og 1124xx. Tokyo – art. nr. 1054xx, 1056xx, 1060xx, 1068xx og 1104xx. Paris – art. nr. 1063xx, 1065xx, 1078xx og 1079xx