TG 20490  Mapetherm Mineral Wool og Mapetherm EPS


Innehaver

Mapei AS
Vallsetvegen 6
2120 Sagstua
Norge
62 97 20 00
www.mapei.no

Kontaktperson innehaver

Rune Kirkestuen rune.kirkestuen@mapei.no

Kontaktperson SINTEF

Håvard Hyndøy Havard.Hyndoy@sintef.no

Utvendig puss på isolasjon av mineralull og ekspandert polystyren