TG 2342  Leca Gulv


Innehaver

Saint-Gobain Byggevarer AS
Sandstuveien 68
0680 Oslo
Norge
69357500
www.gyproc.no

Kontaktperson innehaver

Line Holaker line.holaker@weber-norge.no

Kontaktperson SINTEF

Stian Jørgensen stian.jorgensen@sintef.no

Konstruksjon med flytende gulv på løs Leca

Konstruksjoner mot terreng

Golv på grunnen