TG 2335  Dacron AQ lydabsorbent type Y1


Innehaver

Mittet AS
Kvasnesveien 2
6037 Eidsnes
Norge
70 17 53 00
www.mittet.com

Kontaktperson innehaver

Kjell-Tore Løvold kjell-tore@mittet.com

Kontaktperson SINTEF

Gjermund Holøyen gjermund.holoyen@sintef.no

Lydabsorbentmateriale til lyddemping i kanaler ol.