PS 1763  Aquapresso ekspansjonskar


Innehaver

IMI Hydronic Engineering AS
Glynitveien 7
1400 Ski
Norge
64 91 16 10
www.imi-hydronic.com/no/

Kontaktperson innehaver

Rune Norstrøm rune.norstrom@imi-hydronic.com

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Aquapresso statiske ekspansjonskar med fast fortrykk og enten full gjennomstrømming eller uten gjennom-strømming for tappevannssystemer. Vannberørte deler er i rustfritt stål, type 1.4310. Følgende modeller og volum [l] inngår: Aquapresso AD (8, 12, 18, 25, 35, 50 og 80 liter), Aquapresso ADF (8, 12, 18, 25, 35, 50 og 80 liter), Aquapresso AU (140, 200, 300, 400, 500 og 600 liter) og Aquapresso AUF (140, 200, 300, 400 og 500 liter)