TG 20279 


Holder

Litex AS
Postboks 1073
3204 Sandefjord
Norge
33 48 99 70
www.litex.no

Contact person holder

Øyvind Krohn oyvind.krohn@litex.no

Contact person SINTEF

Andreas Olaussen andreas.olaussen@sintef.no

Våtromsplate av XPS med sementbasert belegg