TG 20108  Biovac FDN minirenseanlegg


Innehaver

Biovac Environmental Technology AS
Farexvegen 19
2016 Frogner
Norge

www.biovac.no

Kontaktperson innehaver

Christine Fischer Tiller christine.tiller@biovac.no

Kontaktperson SINTEF

Willy Thelin willy.thelin@sintef.no

Minirenseanlegg for rensing av avløpsvann. Anlegget består av en enkelt tank med integrert styring og prosessinnmat.

Sanitærprodukter - avløp

Renseanlegg for husholdningsspillvann <50 PE

Nr. Produkt Innehaver Utløpsdato
TG 20118 August AT minirenseanlegg med kjemisk felling August Norge AS 01.02.2024
TG 20425 Green Rock IISI S6 PRO Avalon Nordic Oy 01.11.2025
TG 20700 Biocleaner Renseanlegg Biocleaner Rens AS 01.04.2025
TG 20736 Biocleaner DUO minirenseanlegg Biocleaner Rens AS 15.02.2025
TG 20442 Biorock renseanlegg BIOROCK S.à.r.l. 01.09.2023
TG 20108 Biovac FDN minirenseanlegg Biovac Environmental Technology AS 01.02.2024
TG 20583 Biovac FD minirenseanlegg med mottakstank og slamtørke Biovac Environmental Technology AS 01.02.2024
TG 20324 Ipec minirenseanlegg Ipec Miljø as 01.07.2024
TG 20402 Biosafe minirenseanlegg Kingspan Water & Energy AS 01.03.2027
TG 20106 Klargester BioDisc minirenseanlegg Kingspan Water & Energy AS 01.02.2024
TG 20111 Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler Kingspan Water & Energy AS 01.10.2026
TG 20150 Klaro minirenseanlegg Klaro Renseanlegg Norge AS 01.02.2024
TG 20582 Topas Plus minirenseanlegg Norsk Miljøservice AS 01.02.2024
TG 20439 IN-DRÄN Minirenseanlegg Biobädd 5 CE Northern Environmental and Water Solutions 01.12.2025
TG 20513 Odin Batchpur minirenseanlegg Odin Miljø AS 01.02.2024
TG 20728 Odin Aero Minirenseanlegg Odin Miljø AS 01.07.2025
TG 20679 Solido SMART +P minirenseanlegg Premier Tech Water and Environment GmbH 01.06.2024
TG 20144 Wehoputs minirenseanleg Uponor Infra AB 01.07.2024
TG 20379 Clean minirenseanlegg Uponor Infra AB 01.03.2024
TG 20247 Wallax minirenseanlegg med sirkulasjonsfilter Wallax as 01.11.2025
TG 20426 Wallax minirenseanlegg Wallax as 01.11.2025