TG 20072  HRC 700 forankringssystem


Innehaver

HRC Europe AS
Postboks 591
Lierstranda 107 3412 Lierstranda
Norge
+47 32 24 04 70
www.hrc-europe.com

Kontaktperson innehaver

Thomas Kaiser thomas.kaiser@hrc-europe.com

Kontaktperson SINTEF

Tore Myrland Jensen tore.m.jensen@sintef.no

Ankersystemer for betongkonstruksjoner