TG 20053  Hardhaus veggstige


Innehaver

Bjarne Johnsen AS
Postboks 13 Kokstad
5863 Bergen
Norge
55 98 32 00
www.bjas.no

Kontaktperson innehaver

Vidar Bergstø vidar@bjas.no

Kontaktperson SINTEF

Magnus Kron magnus.kron@sintef.no

Utfellbar veggstige av aluminium