TG 20007  ISO-BLOCO 600 og ISO-BLOCO Multifunksjonsbånd


Innehaver

ISO-Chemie GmbH
Röntgenstr. 12
D-73431 Aalen
Tyskland
+49 (0)7361 - 94 90 0
www.iso-chemie.de

Kontaktperson innehaver

Martin Deiss m.deiss@iso-chemie.de

Kontaktperson SINTEF

Arve Bugten arve.bugten@sintef.no

Ekspanderende fugebånd av polyuretan