ETA 08-0285  Guardian Fastening System


Innehaver

Guardian B.V.
Grasbeemd 14
5705 DG Helmond
Nederland
+31(0)492 597 400
www.guardian.nl

Kontaktperson innehaver

Minh Ta minh@guardian.nl

Kontaktperson SINTEF

Festesystem for mekanisk feste av takbelegg