TG 2117  Schlegel Q-Lon tettelister


Innehaver

Tyman International - Schlegel Limited
Unit 25, Henlow Industrial Estate
Henlow Camp, SG16 6DS
England
+44 1462 815500
www.schlegelgiesse.com

Kontaktperson innehaver

Darren Evenden Darren.Evenden@schlegelgiesse.com

Kontaktperson SINTEF

Arve Bugten arve.bugten@sintef.no

Lister av plastmaterialer for lufttetting av fuger i vinduer og dører

Dør- og vindusprodukter