ETA 22-0408  Hilti Firestop Cable Bandage CFS-CB


Innehaver

Hilti AG
Feldkircherstrasse 100
FL-9494 Schaan
Lichtenstein

www.hilti.de/

Kontaktperson innehaver

Stefan Rump stefan.rump@hilti.com

Kontaktperson SINTEF

Bandasje for bruk i forbindelse med brannisolering