PS 3594  Knudsen branndør EI30


Innehaver

Knudsen Dørfabrikk AS
Tjellevegen 35
5593 Skånevik
Norge
53 75 51 44
www.dørfabrikk.no

Kontaktperson innehaver

Kenneth Karlsen kenneth@rknudsen.no

Kontaktperson SINTEF

Arve Bugten arve.bugten@sintef.no

En-fløyede og to-fløyede innerdører, med minimum karmprofil 42/30 - 80 mm og minste dørbladtykkelse 39 mm. Dørbladene har ramtre i heltre gran. Ramtre og kjerne-materialet er dekket av et platelag ytterst på hver side. Dørkarmen lages i heltre gran. Det er to alternativer til terskler, avhengig av hvilken type dør: - Hardvedterskel - Heve-/senketerskel