PS 3526  Gilje brannklassifiserte lufteluker


Innehaver

Gilje Tre AS
Giljestølsveien 8
4335 Dirdal
Norge
5161 1400
www.gilje.no/

Kontaktperson innehaver

Marit Høie marit@gilje.no

Kontaktperson SINTEF

Arve Bugten arve.bugten@sintef.no