TG 20695  AquaXpress


Innehaver

CTM Lyng AS
Verkstedveien 19
7125 Vanvikan
Norge


Kontaktperson innehaver

Steinar Oshaug steinar@ctmlyng.no

Kontaktperson SINTEF

Geir Lippe Stavnes GeirLippe.Stavnes@sintef.no

Aqua Xpress monteres i eller omkring vannførende installasjoner for å stoppe en uønsket vannutstrømning gjennom å registrere lekkasjen og automatisk stenge vanntilførselen.