TG 2002  Hunton Vindtett / Hunton Bitroc


Innehaver

Hunton Fiber AS
Postboks 633
2810 Gjøvik
Norge
61 13 47 00
www.hunton.no

Kontaktperson

Thomas Løkken thomas.loekken@hunton.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Holger Halstedt
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Jan Ove Busklein

Porøse trefiberplater til vindsperresjikt

Sperresjikt og membraner

Vindsperrer

Nr. Produkt Innehaver Utløpsdato
TG 20415 Ampatop Aero plus kombinert undertak og vindsperre Ampack AG 01.02.2020
TG 20288 Omega 100 Vindsperre B. Sørbø AS 01.04.2020
TG 20466 Baca LIGHT 100 vindsperre og tape Baca Plastindustri AS 01.02.2023
TG 20607 Baca CLASSIC 130, RED STRONG 180 og tape Baca Plastindustri AS 01.02.2023
TG 2245 Huntonit Luftespalte Byggma ASA 01.05.2022
TG 20636 Huntonit Vindtett 12 mm Byggma ASA 01.10.2021
TG 20411 CEMBRIT Windstopper vindsperreplater Cembrit Holding A/S 01.10.2021
TG 2375 Daltex FNS 92 og FNS 125 vindsperre og dampåpent undertak Don & Low Ltd 01.04.2021
TG 20017 Vempro Vindsperre og Glava Avstivingsstag Dow Europe GmbH 01.01.2021
TG 2586 DELTA-VENT WB Dörken GmbH & Co KG 01.10.2020
TG 20457 Weather Defence Vindsperre Etex Nordic A/S 01.04.2021
TG 20538 Windpanel Premium Etex Nordic A/S 01.07.2022
TG 20454 Fugger TecTett kombinert undertak og vindsperre Fugger Norge AS 01.04.2021
TG 20647 Corotop LIGHT 100 vindsperre og tape GLOBAU Sp. Z o.o, CB SA 01.02.2023
TG 20648 Corotop CLASSIC 130, RED STRONG 180 og tape GLOBAU Sp. Z o.o, CB SA 01.02.2023
TG 20251 Glasroc H Storm Gyproc Saint-Gobain Byggevarer AS 01.11.2023
TG 20473 Gyproc GUB Bris Gyproc Saint-Gobain Byggevarer AS 01.04.2021
TG 2002 Hunton Vindtett / Hunton Bitroc Hunton Fiber AS 01.01.2021
1071-CPR-1018 Hunton Vindtett (12,15,19 og 25mm), Hunton Bitroc (12,15,19 og 25mm), Hunton Stubbeloft (12 og 18mm) Hunton Fiber AS 01.01.2020
TG 20044 Hunton Stubbeloft Hunton Fiber AS 01.04.2021
TG 2392 Icopal Windbreak Vindsperre Icopal as 01.01.2020
TG 20338 Icopal Primex vindsperre og diffusjonsåpent undertak Icopal as 01.01.2022
TG 20519 Icopal Diffex dampåpent undertak Icopal as 01.01.2022
TG 2043 Tyvek® Vindsperrer og Isola Stag Isola as 01.01.2020
TG 20066 Baros Vindsperre Isola as 01.04.2021
TG 20474 Isola Tyvek Klimasystem - systemgodkjenning Isola as 01.01.2021
TG 2401 Divoroll kombinert undertak og vindsperre Monier Roofing AB 01.10.2021
TG 20397 Monier Divowind Vindsperre Monier Roofing AB 01.07.2019
TG 20138 Divoroll Prima kombinert undertak og vindsperre Monier AS 01.07.2023
TG 20239 ULTIPRO Undertak Monier AS 01.07.2023
TG 20058 Mataki Halotex W25 vindsperre og dampåpent undertak Nordic Waterproofing AS 01.10.2022
TG 20590 Mataki Bygg tettesystem - systemgodkjenning Nordic Waterproofing AS 01.11.2023
TG 2418 Norgips Vindtett System Norgips Norge AS 01.07.2022
TG 20471 Traspir 110 og Traspir Wand 110 Rotho Blaas s.r.l. 01.04.2021
TG 20131 SIGA Majvest vindsperre og SIGA Majcoat kombinert undertak og vindsperre SIGA 01.07.2022
TG 20516 Skano Vindiso Skano Fibreboard OÜ 01.10.2021
TG 20340 Diffo Proof vindsperre Tectis AS 01.12.2023
TG 20521 Tectis The Wall og Anticon Diffo HQ Tectis AS 01.04.2021
TG 20047 Wütop DU300 Vindsperre Würth Norge AS 01.01.2022