Hvorfor kjøpe byggevarer med produktdokumentasjon

Produktdokumentasjon fra SINTEF sikrer at du som kjøper byggevarer og bygger får nødvendig informasjon om varenes egenskaper og en dokumentasjon på at produktene egner seg i den bygningen de skal brukes i. Byggevaredokumentasjon er basert på at 7 grunnleggende egenskaper skal dokumenteres for alle byggevarer:

  • mekanisk motstandsevne og stabilitet
  • sikkerhet ved brann
  • hygiene, helse og miljø
  • sikkerhet ved bruk
  • støyvern
  • energisparing og varmeisolering 
  • bærekraft
  • I en SINTEF Teknisk Godkjenning vurderes et produkt også i forhold til byggeteknisk forskrift.
De som kjøper byggevarer, bør kjenne til dokumentasjonen for varen, slik at de kan gjøre gode produktvalg. 
 
SINTEF utsteder produktdokumentasjon for alt fra små enkeltkomponenter som skruer, bolter og vannkraner til prefabrikkerte byggemoduler med ferdig flislagte bad. 

Er ikke CE-merking god nok dokumentasjon?

For dem som bygger, er det viktig å være klar over at et CE-merke er i seg selv ikke noe kvalitetsmerke. Det er kun en dokumentasjon på at byggevaren kan markedsføres og selges i EU- og EØS-området. For eksempel kan CE-merking for et vindu beskrive at vinduet ikke er testet for verken regntetthet eller lufttetthet, og at isolasjonsevnen er svært dårlig. Et slikt vindu vil ikke være egnet til bruk i en bolig i Norge selv om CE-merkingen oppfyller de krav som gjelder for CE-merking.