Presentasjoner fra SINTEFs kontakt- og informasjonsmøte 2024

SINTEFs årlige kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon ble gjennomført 28. mai 2024. Her kan du laste ned presentasjonene.

 
Nytt fra SINTEF Certification, SINTEF v/Marius Kvalvik
Nyheter fra SINTEF Certification, blant annet om personsertifisering innenfor radon og minirenseanlegg.
Last ned presentasjonen her (PDF)

Ny byggevareforordning, CPR Acquis og Digital Product Passport, DiBK v/Martin Schreck
De europeiske reglene for hvordan byggeregler dokumenteres gjelder også i Norge. Disse er under endring. Få siste nytt og status på arbeidet med ny byggevareforordning, CPR Acquis og Digital Product Passport.
Last ned presentasjonen her (PDF)

Ombruk av byggevarer, SINTEF v/Johan Kr. Møller
Ved å legge til rette for fremtidig ombruk av byggevarer kan vi redusere avfallsmengdene og kutte klimautslipp. Hvordan kan egnethet for ombruk dokumenteres for nye byggevarer og hvordan kan produsenter og leverandører ta en viktig rolle ved ombruk av brukte byggevarer.
Last ned presentasjonen her (PDF)

Nytt fra Byggforskserien, SINTEF v/Gunhild Reistad
Det pågår mye arbeid for å oppdatere Byggforskserien. Få informasjon om hvilke endringer og nyheter som kommer.
Last ned presentasjonen her (PDF)

Miljødokumentasjon – Hvordan distribueres produktdata, sertifiseringer og dokumentasjon fra NOBB. Byggtjeneste v/ Bjørn Lindebrekke og Morten Stensrud
Hør om miljødokumentasjon og hvordan din virksomhet kan bruke NOBB til å tilgjengeliggjøre produktdata, sertifiseringer og dokumentasjon i verdikjeden.
Last ned presentasjonen her (PDF)

Bruk av resirkulert plast i byggevarer – Hvordan dokumentere produktene? SINTEF v/ Malin Sletnes og Camilla Bakken Aas
Mange byggevareprodusenter ønsker å bruke mer resirkulert plast i produksjonen for å bidra til en sirkulær byggebransje. Få resultater fra et utviklingsprosjekt hvor vi har undersøkt hvordan byggeprodukter med resirkulert plast kan dokumenteres.
Last ned presentasjonen her (PDF)
 

29.05.2024