Nye personsertifiseringsordninger

Nettsidene har nå blitt oppdatert med informasjon om SINTEF Community sine nye personsertifiseringsordninger; Service av minirenseanlegg og Radontjenester for nye og eksisterende bygg. Sammen med vår allerede godt etablerte personsertifiseringsordning for INSTA 800, utsteder SINTEF Certification nå personsertifikat for følgende ordninger:

Oversikt over innehavere av SINTEF Personsertifikat for de ulike ordningene finnes under fanen sertifiserte personer. Etter ønske fra bransjen er det nå opprettet mulighet til å sortere informasjonen i de ulike kolonnene i oversikten. Vi mener dette vil gjøre det lettere å finne ønsket informasjon.   

 

Ved spørsmål knyttet til personsertifiseringsordningene kan vi kontaktes på certification@sintef.no.

09.11.2022