Ugwu, Vivian Chinyere

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Sykehuset i Vestfold HF Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80563 Utløpsdato: 01.05.2024

Ulfsnes Ertvåg, Ann Helen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81570 Utløpsdato: 01.02.2027

Ureche, Daniel Florinel

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81430 Utløpsdato: 01.09.2026

Uymaz, Yeter

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81043 Utløpsdato: 01.02.2024