Ocias, Aleksandra

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81660 Utløpsdato: 01.06.2027

Olaussen, Helene

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Service Management AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81655 Utløpsdato: 01.07.2027

Oldhøj, Camilla

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alliance+ A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80942 Utløpsdato: 01.09.2023

Olesen, Ulla Marie

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81110 Utløpsdato: 01.07.2024

Olsen, Agnieszka Wladyslawa Bogon

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Sørlandet sykehus HF Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80662 Utløpsdato: 01.01.2025

Olsen, Bjørg Nyeng

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80463 Utløpsdato: 01.07.2025

Olsen, Richard

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81503 Utløpsdato: 01.01.2027

Olsen, Rudi

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80896 Utløpsdato: 01.09.2025

Olsen, Sara

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81567 Utløpsdato: 01.01.2027

Olsen, Sisse Bruun

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80679 Utløpsdato: 01.10.2023

Olsen, Siv Marit Breimo

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Helse Møre og Romsdal HF Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80110 Utløpsdato: 01.07.2024

Ommedal, Sølvy-Janne Igland

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: BB Servicesystem SF AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80457 Utløpsdato: 01.12.2024

Oporska, Katarzyna

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80345 Utløpsdato: 01.09.2024

Orelj, Bojan

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Cleaning Catering and Property AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80885 Utløpsdato: 01.11.2023

Orozco, Carolina Andrea

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Øst AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81455 Utløpsdato: 01.09.2026

Osman, Khalid

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Kan Renhold Oslo AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81179 Utløpsdato: 01.11.2024

Ostenfeld, Nicholas Worsøe

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Forenede Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81681 Utløpsdato: 01.09.2027

Otgard, Tonje Aasen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Newsec Basale AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80650 Utløpsdato: 01.03.2024

Overgaard, Bjarne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: BO Consult ApS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80761 Utløpsdato: 01.06.2025

Overrein, Marianne Kristine

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Cleaning Catering and Property AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80722 Utløpsdato: 01.09.2023

Owaissi, Aziza

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Oslo kommune Sykehjemsetaten Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80852 Utløpsdato: 01.11.2023