Ignatov, Mariana

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Rengøringsservice Danmark A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80051 Utløpsdato: 01.02.2024

Ilieva, Mariya

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80889 Utløpsdato: 01.11.2023

Inayat, Semela

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Statens Vegvesen Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81712 Utløpsdato: 01.09.2027

Ingebrigtsen, Ann Elin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Vest AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80818 Utløpsdato: 01.12.2024

Ingvaldsen, Unny Møgster

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80030 Utløpsdato: 01.07.2023

Instebø, Lars-Petter

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80533 Utløpsdato: 01.10.2023

Isaksen, Anne-Marthe

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80838 Utløpsdato: 01.11.2023

Isikli, Sener

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80989 Utløpsdato: 01.03.2024

Iversen, Tommy Bernt

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Nordisk Polering ApS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81256 Utløpsdato: 01.04.2025