TG 20380 TT-Teknikk Rørfornying

TT-Teknikk AS


Innehaver

TT-Teknikk AS
Fetveien 33
2007 Kjeller
Norge
02490
www.tt-teknikk.no

Kontaktperson

Rune Kristiansen rk@tt-teknikk.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Pål Harstad
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Pål Harstad

Foringer til avløpsrør