TG 20108  Biovac minirenseanlegg 5 - 50 p.e.


Innehaver

Biovac Environmental Technology AS
Farexvegen 19
2016 Frogner
Norge

www.biovac.no

Kontaktperson

Arne-Johnny Halvorsrød arne.johnny.halvorsroed@biovac.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Willy Thelin
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Willy Thelin

Minirenseanlegg