ETA 08-0285  Guardian Fastening System


Innehaver

Guardian B.V.
Grasbeemd 14
5705 DG Helmond
Nederland
+31(0)492 597 400
www.afast.nl

Kontaktperson

Mark Peeters mark@afast.nl

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Noralf Bakken

Festesystem for mekanisk feste av takbelegg