TG 20513  Odin Batchpur minirenseanlegg


Innehaver

Odin Miljø AS
Postboks 30
1620 Gressvik
Norge


Kontaktperson

Runar Henriksen runar@odin-maskin.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Willy Thelin
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Willy Thelin

Minirenseanlegg for rensing av avløpsvann

Sanitærprodukter - avløp

Renseanlegg for husholdningsspillvann <50 PE