TG 20434  BD prefabrikkert baderomsmodul


Innehaver

Brødrene Dahl AS
Postboks 6146 Etterstad
0602 Oslo
Norge
22 72 55 00
www.dahl.no

Kontaktperson

Anders Carlsson anders.carlsson@dahl.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Pål Harstad
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Pål Harstad

Prefabrikkert baderomsmodul med installasjoner og kledning av keramiske fliser