TG 20100  Martinsons KL-trä


Innehaver

Martinsons Såg AB

SE-93780 Bygdsiljum
Sverige
+46 914 207 00
www.martinsons.se

Kontaktperson

Per Lundgren per.lundgren@martinsons.se

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Trond Ramstad
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Magnus Kron

Massivtreplater