TG 2498 Norsk Massivtre

Norsk Massivtre AS


Innehaver

Norsk Massivtre AS
Gamle Ringeriksvei 56
1356 Bekkestua
Norge

www.norskmassivtre.no

Kontaktperson

Arild Øvergaard arild@norskmassivtre.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Meliha Hrnjicevic
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Meliha Hrnjicevic

Massivtreelementer basert på skrueforbindelser