TG 2453  Parmarine prefabrikkerte baderomsmoduler


Innehaver

Parmarine Oy LTD
P.O.Box 95
FIN-30101 Forssa
Finland
+358 3 41271
www.parmarine.fi

Kontaktperson

Hannu Karjala hannu.karjala@parmarine.fi

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Pål Harstad
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Pål Harstad

Fabrikkfremstilte våtromsmoduler