Kontakt- og informasjonsmøte 2017

SINTEF Certification avholdt onsdag 15. februar sitt årlige kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon.

Det var stor interesse for møtet, som samlet ca. 100 deltakere fra hele byggebransjen. Leder av SINTEF Certification Jan Olav Hjermann informerte om nytt fra SINTEF Certification og pekte på hva man bør vøre OBS på ved CE-merking. Janneke Solem fra Direktoratet for byggkvalitet informerte om tilsynsvirksomheten til DiBK. Vi fikk høre om systemene for tilsyn, erfaringer fra 2016, planer for 2017 og råd om hvordan bedriftene kan medvirke til godt tilsyn. Godkjenningsleder Hans Boye Skogstad i SINTEF Byggforsk informerte om nyheter innenfor godkjenning og sertifisering, og pekte også på krav til dokumentasjon for produkter som ikke har krav til CE-merking. Prosjektsjef Benny Andersen fra Statsbygg fortalte om spennende prosjekter ved bygging av fengsel på Ullersmo og Eidsberg. Ved bruk av prefabrikkerte bygningsmoduler har man spart tid og penger i disse prosjektene. Det kom kommentarer om både bygningstekniske forhold samt fluktstoler og rømningsveier, så temaet fengsel var interessant for møtedeltakerne! Møtet ble avsluttet av Anders Kirkhus i SINTEF Byggforsk, som fortalte om nyheter fra byggforskserien. Han gjennomgikk de områdene som har fått oppdateringer i 2016, og informerte om videre planer.
 

 

24.01.2018