TG 20634  BB Stål Skilleveggsystem


Innehaver

BB Staal AS
Oscar Wistings gate 4
3048 Drammen
Norge

www.bbstaal.no

Kontaktperson innehaver

Stian Viken stian@bbstaal.no

Kontaktperson SINTEF

Daniel Hallingbye daniel.hallingbye@sintef.no

Ikke-bærende skillevegg med tynnplateprofiler av stål og kledning av gipsplater